ช้อมูลประชาสัมพันธ์
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.20 น.
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.20 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายสุรศักดิ์ มงคลประภากร และนางสาวทัศวรรณ เนตรฝาง เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจโครงการ "วิลล่า วิลล่า" ร่วมกับปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง จ.ชลบุรี ผู้แทนเทศบาลเมืองหนองปรือและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายสุรศักดิ์ มงคลประภากร และนางสาวทัศวรรณ เนตรฝาง เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจโครงการ "EMERALD BAY RAMADA BY WYNDHAM" ร่วมกับปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง จ.ชลบุรี ผู้แทนเทศบาลตำบลห้วยใหญ่และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
info_1
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายชัยพร ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายรังวัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
info_1
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ท่านเสวี จิระเสวี ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 8,9 นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมคณะ เข้าดูระบบติดตามสถานะ Siracha Land Tracking Systems (STS) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
info_1
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 - 18.30 น.
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 - 18.30 น. นายชัยพร ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายรังวัด นำข้าราชการฝ่ายรังวัด เข้าร่วมรับการฝึกอบรมผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ Web Conference (ครั้งที่ 3) เรื่อง "การคัดค้านประเภทต่างๆ ในการรังวัด สภาพรังวัด สภาพปัญหา แนวทางปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาชาบางละมุง
info_1
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายเปรมมินทร์ จักรชัยเจริญ นายช่างรังวัดชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาติทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
info_1
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ประชุมเจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน
info_1
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 - 18.30 น.
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 - 18.30 น. นายชัยพร ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายรังวัด นำข้าราชการฝ่ายรังวัด เข้าร่วมรับการฝึกอบรมผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ Web Conference (ครั้งที่ 2) เรื่อง "การรายงานผลการปฎิบัติงานและการรายงานข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานที่ดิน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านงานรังวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 - 18.30 น.
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 - 18.30 น. นายชัยพร ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายรังวัด นำข้าราชการฝ่ายรังวัด เข้าร่วมรับการฝึกอบรมผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ Web Conference เรื่อง "การคัดค้านประเภทต่างๆ ในการรังวัด สภาพปัญหา แนวทางปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ท่านวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม เพื่อมอบขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายสุรศักดิ์ มงคลประภากร และนางสาวทัศวรรณ เนตรฝาง เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจโครงการ เดอะเลค ห้วยใหญ่ ร่วมกับปลัดจังหวัดชลบุรี และผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
info_1
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายชัยพร ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายรังวัด ประชุมข้าราชการฝ่ายรังวัด เพื่อติดตามงานค้าง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายสุรศักดิ์ มงคลประภากร และนางสาวทัศวรรณ เนตรฝาง เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจโครงการ ภัสสรวิลล์ ของบริษัท พรภัสสร แอสเซท จำกัด ร่วมกับปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง จ.ชลบุรี ผู้แทนเทศบาลเมืองหนองปรือ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี
info_1
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.20 น.
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.20 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายสุรศักดิ์ มงคลประภากร และนางสาวทัศวรรณ เนตรฝาง เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจโครงการ โรยัล แกรนด์ พัทยา ของบริษัท จินดา แลนด์ พัทยา จำกัด ร่วมกับปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง จ.ชลบุรี ผู้แทนเทศบาลเมืองหนองปรือ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี
info_1
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.15 น.
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.15 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายสุรศักดิ์ มงคลประภากร และนางสาวทัศวรรณ เนตรฝาง เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจโครงการอาคารชุด The Rhine ของบริษัท เวสท์ แอทเซท จำกัด ร่วมกับปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง จ.ชลบุรี ผู้แทนเมืองพัทยา และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี
info_1
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายสุรศักดิ์ มงคลประภากร และนางสาวทัศวรรณ เนตรฝาง เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจโครงการอาคารชุด Siam Oriental ของบริษัท แฮปปี้ ซีรีส์ วิลล์ จำกัด ร่วมกับปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง จ.ชลบุรี ผู้แทนเมืองพัทยา และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา / เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ / หัวหน้ากลุ่มงานฯ / หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ประชุมประจำเดือนสัญจร ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของแต่ละสำนักงานโดยมีนายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ให้การต้อนรับ
info_1
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.15 น.
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.15 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมนายชัยพร ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายรังวัด ลงพื้นที่ตรวจโครงการ PATTALET 2 BANGLAMUNG 13 ร่วมกับอำเภอบางละมุง และเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เพื่อขออนุญาตเชื่อมทางเข้า - ออกโครงการ
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
info_1
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายชัยพร ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายรังวัด พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารชุด "เดอะจิวเวล"
info_1
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.10 น.
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.10 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง และนายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน : โสภณ เคเบิ้ลทีวี พัทยา นำเสนอข่าว "การให้บริการประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19"
info_1
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ได้รับความอนุเคราะห์จากนิติบุคคลอาคารชุดเซเว่นซี ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สำนักงานที่ดินฯ นับเป็นครั้งที่ 6 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นในอาคารสถานที่แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
info_1
วันที่ 17-18 เมษายน 2563
วันที่ 17-18 เมษายน 2563 นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ประสานเมืองพัทยา ส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำนวน 40 คน ไปรับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนาม (โรงแรมแกรนด์ เบลล่า พัทยา)
info_1
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น.
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ประสานเมืองพัทยา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สนง.ที่ดินฯ นับเป็นครั้งที่ 5 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และความเชื่อมั่นในอาคารสถานที่แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
info_1
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง สนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 60 กล่อง แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางละมุง สู้วิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19
info_1
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมสาขาบางละมุง พร้อมมอบเจลแอลกฮอลล์ และน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยนายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ผู้รับมอบ
info_1
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และนายนิธิศ พรรษา นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ เข้าปฏิบัติงานรับคำขอนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
info_1
วันที่ 3 - 12 เมษายน 2563
วันที่ 3 - 12 เมษายน 2563 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 10/2563 ให้ปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุงเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด เตรียมมาตรการคัดกรองและเพิ่มการป้องกันไวรัสโควิด-19 จัดทำอุปกรณ์ป้องกันสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ใช้บริการ #WorkAtHome #SocialDistancing #BanglamungFightCovid19
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ประสานเมืองพัทยา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สนง.ที่ดินฯ นับเป็นครั้งที่ 4 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นในอาคารสถานที่แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และคณะเพื่อตรวจคัดกรอง สร้างขวัญกำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
info_1
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ให้นายรังสี จังธนสมบัติ พร้อมคณะ เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 (ครั้งที่ 3) ตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ให้สส.เขต 7 ชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 (ครั้งที่ 2) ตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสายยัน สายสมุทร ในการติดตั้งอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ได้ปรับปรุงโต๊ะที่นั่งบริเวณด้านนอกอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยจัดเป็นจุดเตรียมเอกสารสำหรับตัวแทนธนาคาร , หมู่บ้าน , อาคารชุด ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
info_1
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และนางสาวปฑิตตา สำราญสุข นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ให้บริการประชาชนผู้สูงอายุ (ผู้ป่วยพักฟื้น) ณ บริเวณลานจอดรถ เพื่อให้ใด้รับความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจ
info_1
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวฐิตานันท์ โหสกุล นักวิชาการที่ดินชำนาญการ ให้บริการประชาชนนั่งวิลแชร์ บริเวณจุดที่นั่งบุคคลพิเศษ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจ
info_1
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.45 น.
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.45 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และนายนิธิศ พรรษา นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ให้บริการประชาชนนั่งวิลแชร์ บริเวณจุดที่นั่งบุคคลพิเศษ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจ
info_1
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 07.51 น.
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 07.51 น. เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.51 น. เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 19.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 19.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสโควิค-19 และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าสำนักงานฯ ได้รับมอบป้ายการันตรีจาก Friendly Design Ambassadors ฑูตอารยสถาปัตย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับสื่อมวลชน-ทิพย์มณีเคเบิ้ลทีวี และโสภณเคเบิ้ลทีวี นำเสนอข่าว Friendly Design Ambassadors ฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรี มอบป้ายการันตรี แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 07.55 น.
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 07.55 น. เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.55 น. เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับสื่อมวลชน-ทิพย์มณีเคเบิ้ลทีวี นำเสนอข่าวการให้บริการแก่บุคคลพิเศษ เมื่อเข้ามาติดต่อราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ข้าราชการฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรังวัด เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Web Conference กรมที่ดิน หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายจีระวัฒน์ ฤทธิรัตน์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ ให้บริการประชาชนผู้สูงอายุนั่งวีลแชร์ ณ จุดบริการบุคคลพิเศษ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจ บริการประชาชน ด้วยหัวใจ Change for Excellence
info_1
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 07.47 น.
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 07.47 น. เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.47 น. เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 07.55 น.
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 07.55 น. เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.55 น. เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 07.50 น.
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 07.50 น. เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.50 น. เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวัชรา กระทอง นักวิชาการที่ดินชำนาญการ และนายนิธิศ พรรษา นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ให้บริการประชาชนผู้สูงอายุ (ผู้ป่วยพักฟื้น) ณ จุดบริการบุคคลพิเศษ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเรี็ว และสร้างความประทับใจ
info_1
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการมอบโฉนดที่ดินแก่วัดใหม่สำราญ เนื่องในโอกาสครบรอบปีสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี โดยมีท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
info_1
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 07.51 น.
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 07.51 น. เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.51 น. เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ให้การต้อนรับนายมงคล จินาวรณ์ ประธานชมรมทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรี และนางสาวอรดี ลิ้งเค ผู้ช่วยเหรัญญิกชมรมฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรี เดินทางมาทดสอบระบบการให้บริการแก่บุคคลพิเศษ ได้แก่ ทางลาด , จุดบริการ และห้องน้ำ
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 07.43 น.
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 07.43 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.43 น. เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 น.
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ให้เจ้าหน้าที่บริษัท ธนภัทรคลีน จำกัด เข้าฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 (ครั้งที่ 1) ตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
info_1
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ประชุมสอนงานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน
info_1
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 07.40 น.
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 07.40 น. เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.40 น. เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2563 การต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่เริ่มฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2563
info_1
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2563 การต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่เริ่มฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2563
info_1
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารสำนักงานฯ และตั้งจุดบริการ เจล / แอลกอฮอล์ / หน้ากากอนามัย บริการประชาชนผู้มาติดต่อเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19
info_1
วันที่ 5 และ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.
วันที่ 5 และ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมาย ให้นายทนันชัย แก้วเทพ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ นางสาวลัดดาวัลย์ เกวิรัตน์ และนางสาวทัศวรรณ เนตรฝาง เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่องการยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะมาร์คแลนด์ คอนโดทาวน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางอารีวรรณ ร่างเล็ก นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ให้บริการประชาชนนั่งวิลแชร์ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 119ปี กรมที่ดิน "บริการประชาชน ด้วยหัวใจ Change for Excellence"
info_1
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 07.40 น.
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 07.40 น. เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.40 น. เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.19 น.
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.19 น. นางวัชรา กระทอง นักวิชาการที่ดินชำนาญการ นายนิธิศ พรรษา และนางสาวนฤมล ตาคำ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ให้บริการประชาชนนั่งวิลแชร์ บริเวณจุดที่นั่งบุคคลพิเศษ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว "บริการประชาชน ด้วยหัวใจ Change for Excellence"
info_1
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 07.53 น.
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 07.53 น. ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.53 น. เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.10 - 12.00 น.
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.10 - 12.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ประสานขอความร่วมมือจากเมืองพัทยา จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20 นาย พร้อมรถน้ำเข้าทำความสะอาดพื้นผิวถนนและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานฯเพื่อการปรับภูมิทัศน์และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการใช้บริการ ในช่วงที่ไข้หวัดใหญ่ COVID-19 กำลังระบาด
info_1
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 08.18 น.
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 08.18 น. นายทนันชัย แก้วเทพ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ และนางสาวนฤมล ตาคำ นักวิชาการที่ดินปฎิบัติการ ให้บริการประชาชนบริเวณช่องจอดรถบุคคลพิเศษ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว "บริการประชาชน ด้วยหัวใจ Change for Excellence"
info_1
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 07.41 น.
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 07.41 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ นางสาวกิตติกา สิงห์หร่าย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.41 น. เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 16.58 - 18.08 น.
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 16.58 - 18.08 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ประชุมข้าราชการฝ่ายทะเบียน ซักซ้อมขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ GECC 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 07.56 น.
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 07.56 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.56 น. เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 16.58 น.
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 16.58 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ร่วมทำโครงการทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ครั้งที่ 3
info_1
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 07.47 น.
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 07.47 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.47 น. เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 07.51 น.
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 07.51 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.51 น. เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 07.42 น.
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 07.42 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.42 น. เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.25 น.
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.25 น. นางสาวเบญจมาศ รื่นดู่ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ ให้คำแนะนำประชาชน ณ จุดบริการ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Information Center" พร้อมสั่งพิมพ์ใบมอบอำนาจ
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.50 น.
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.50 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.50 น. เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.35 น.
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.35 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ให้คำแนะนำประชาชน ณ จุดบริการ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Information Center" ตรวจสอบราคาประเมิน , พิมพ์ใบมอบอำนาจ ฯลฯ
info_1
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมด้วยนายชัยพร ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายรังรัด และนายประเสริฐ คงประไพ นายช่างรังวัดชำนาญงาน ประชุมแก้ไขข้อพิพาท กรณีออกโฉนดที่ดินทับหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์
info_1
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.43 น.
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.43 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ พร้อมให้บริการประชาชนคิวที่ 1 เวลา 07.43 น. เข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
info_1
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.49 - 19.55 น.
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.49 - 19.55 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ประชุมข้าราชการฝ่ายทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนส่งใบสมัคร GECC 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ มงคลประภากร เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ประชุมไกล่เกลี่ยค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ระหว่างผู้แทนโครงการหมู่บ้านจัดสรรและผู้ซื้อโครงการหมู่บ้านเมเปิ้ล (ครั้งที่ 2)
info_1
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ร่วมทำโครงการทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ครั้งที่ 2
info_1
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และนางสาวกิตติกา สิงห์หร่าย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา เดินทางมาทดสอบจุดให้บริการแก่บุคคลพิเศษ ภายหลังจากที่แนะนำให้ปรับแก้ไขในครั้งก่อน
info_1
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พร้อมคณะ นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมคณะ ผู้แทนนายอำเภอบางละมุง และผู้แทนนายกเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา , ลงพิ้นที่ตรวจสอบ กรณีผู้ร้องเรียน หมู่บ้านลิตเติ้ล เวนิช บุกรุกลำราง และหนองน้ำสาธารณะ
info_1
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.19 น.
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.19 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day เนื่องในวันสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี
info_1
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.19 น.
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.19 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบนายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และคณะฯ เข้าตรวจสอบอาคารชุด "เดอะ วิน คอนโดมิเนียม"
info_1
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.55 น.
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.55 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน "บริการประชาชน ด้วยหัวใจ 119 ปี กรมที่ดิน Change for Excellence" ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.19 น.
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.19 น. นางสาวนฤมล ตาคำ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ให้บริการประชาชนผู้สูงอายุ บริเวณลานจอดรถยนต์ ตามนโยบาย 119 ปี กรมที่ดิน "บริการประชาชน ด้วยหัวใจ Change for Excellence"
info_1
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.39 น.
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.39 น. นางนัษฐาพร แจ่มศรี เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ให้บริการประชาชนชาวต่างประเทศ นั่งวีลแชร์ ตามนโยบาย 119 ปี กรมที่ดิน "บริการประชาชน ด้วยหัวใจ Change for Excellence"
info_1
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.19 น.
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.19 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ ท่านเสวี จิระเสวี ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 8,9 เข้าตรวจราชการรอบที่ 2 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.17 น.
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.17 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ประชุมข้าราชการฝ่ายทะเบียน เพื่อติดตามงานค้าง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.19 น.
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.19 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ เดินทางมอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าอาวาสวัดวังทองเจริญธรรม ตำบลตะเคียนเตี้ย ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินให้แก่วัด" เนื่องในวันสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี
info_1
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.45 น.
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.45 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบนายเปรมมินทร์ จักรชัยเจริญ นายช่างรังวัดชำนาญงาน เข้าตรวจสอบกรณีบุกรุกที่สาธารณะบริเวณเชิงเขาพัทยาร่วมกับผู้แทนอำเภอบางละมุง และผู้แทนเมืองพัทยา
info_1
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.19 น.
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.19 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ มงคลประภากร เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ประชุมไกล่เกลี่ย ระหว่างผู้แทนโครงการหมู่บ้านจัดสรรและผู้ซื้อโครงการหมู่บ้านเมเปิ้ล
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.39 น.
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.39 น. นางอารีวรรณ ร่างเล็ก นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และนางสาวปริญญาวีร์ แก้วศรีวงค์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ ให้บริการแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ตามนโยบาย 119 ปี กรมที่ดิน "บริการประชาชน ด้วยหัวใจ Change for Excellence"
info_1
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center : GECC ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ.2563 ผ่านระบบเครือข่าย Web Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
info_1
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง และนางสาวปฏิมา ท่าทราย รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความเป็นศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center : GECC ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวกษมา อินโอภาษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม และทีมงานเป็นผู้ให้คำแนะนำ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
info_1
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงานฯ ในโอกาสครบรอบ 119 ปี กรมที่ดิน
info_1
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Web Conference กรมที่ดิน 1/2563
info_1
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายชัยพร ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายรังวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศาลจังหวัดพัทยา และผู้แทนนายกเทศบาลตำบลหนองปรือ เพื่อตรวจสอบที่สาธารณะบริเวณเขาตาโล ตำบลหนองปรือ
info_1
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานฯ
info_1
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. นางสาวกิตติกา สิงห์หร่าย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นำเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เข้าตัดแต่งต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมคณะกรรมการชันสูตรสอบสวนการขออนุญาตตามความในมาตรา 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใช้ที่สาธารณะ เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับสัตว์จรจัด ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปรือ
info_1
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมเจ้าหน้าที่และนายเดชา ก่อเกิด ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เกาะล้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณี วัดใหม่สำราญ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ขอออกโฉนดที่ดิน
info_1
วันเสาร์ที่ 18 - 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ที่ 18 - 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางของท่านผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 8 , 9 นายเสวี จิระเสวี
info_1
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.00 - 12.00 น.
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.00 - 12.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วม "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" โดยได้รับเกียรติจากท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ ณ บริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง นายชัยพร ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายรังวัด นายนิธิศ กฤติยาชวลิต นายช่างรังวัดชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รักษาการปลัดเมืองพัทยา และคณะเดินทางเข้าตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ ซอยนาเกลือ 12
info_1
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นายชัยพร ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายรังวัด ผู้แทนข้าราชการและลูกจ้างฯ ในสังกัด ขอพรปีใหม่จาก นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ต่อมาประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้นที่ 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น.
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เดินทางเข้าขอพรปีใหม่จาก นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ณ ห้องทำงานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
info_1
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Web Conference กรมที่ดิน 12/2562 โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุม ต่อมาเวลา 13.00 น. ร่วมประชุมคณะผู้บริหารชาวดินชลบุรี ครั้งที่ 12/2562 โดยนายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
info_1
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 07.49 น.
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 07.49 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานที่ดินฯ เปิดศักราชใหม่ในปี พ.ศ.2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่าน ยินดีต้อนรับและพร้อมให้บริการประชาชนก่อนวันหยุดราชการ เทศกาลปีใหม่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติพงษ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนายทนันชัย แก้วเทพ หัวหน้างานนิติกรรมฯ และเฉลิมเกียรติ เกื้อเกตุ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะที่หนึ่งพิจารณาเรื่องร้องเรียน "ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เกี่ยวกับการให้เอกชนใช้พื้นที่สาธารณะทำที่จอดรถบริเวณ เชิงเขาพระตำหนัก เมืองพัทยา" ณ ห้องประชุม หมายเลข 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา(เกียกกาย)
info_1
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณี นายยรรยง ทองนพคุณ ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกทางสาธารณประโยชน์
info_1
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.35 น.
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.35 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ให้คำแนะนำประชาชน ณ จุดบริการสืบค้นข้อมูล ค้นหารูปแปลงที่ดิน , ตรวจสอบราคาประเมิน , พิมพ์หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น
info_1
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1106 และ 1109 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง กับเขตป่าคุ้มครอง "ป่าบางละมุง" ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี โดยนายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เข้าร่วมประชุมฯ
info_1
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ให้คำแนะนำประชาชน ณ จุดบริการสืบค้นข้อมูล ค้นหารูปแปลงที่ดิน , ตรวจสอบราคาประเมิน , พิมพ์ใบมอบอำนาจ เป็นต้น
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.45 - 10.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.45 - 10.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอบางละมุง "เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562" ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง
info_1
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.15 น.
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.15 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และนางวัชรา กระทอง หัวหน้างานนิติกรรมฯ ให้คำแนะนำประชาชน ณ จุดบริการสืบค้นข้อมูล ค้นหารูปแปลงที่ดิน , ตรวจสอบราคาประเมิณ , พิมพ์ใบมอบอำนาจ เป็นต้น
info_1
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุงและเจ้าพนักงานที่ดินสาขา เข้าร่วม "โครงการสัมมนามอบนโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน (ภาคกลางและภาคตะวันออก)" ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว 1-2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
info_1
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวรพจน์ เชาวนะปัญจะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ให้คำแนะนำประชาชน ณ จุดบริการสืบค้นข้อมูล โดยได้พิมพ์เอกสารคำขอ , ใบมอบอำนาจ ฯลฯ
info_1
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น.
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ประชุมหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน เตรียม ความพร้อมมุ่งสู่ความเป็นศูนย์ราชการสะดวก (Govemment Easy Contact Center :GECC)
info_1
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.45 น.
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.45 น. นายพิสิฏฐ์ หนุนช่วย นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และนางสาวทัศวรรณ เนตรฝาง เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ได้ให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติภายในรถยนต์ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการในสำนักงานฯ
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. จุดให้บริการสืบค้นข้อมูล แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานฯ ตามโครงการ "Happy Lands แพ็คเกจความสุขมอบให้ประชาชน"
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นางวัชรา กระทอง นักวิชาการที่ดินชำนาญการ และนายนิธิศ พรรษา นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ให้บริการประชาชนในรถฉุกเฉิน เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการในสำนักงานฯ ตามโครงการ "Happt Lands แพ็คเกจความสุขมอบให้ประชาชน
info_1
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง นางสาวปทิตตา สำราญสุข นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ให้บริการประชาชนนั่งวีลแชร์ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการในสำนักงานฯ ตามโครงการ "Happy Lands แพ็คเกจความสุขมอบให้ประชาชน"
info_1
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มอบหมายนางสาวกิตติกา สิงห์หร่าย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ณ ห้องประชุมพิมานแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.10 น.
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.10 น. นายชัยพร ประเสริฐสิน หัวหน้าฝ่ายรังวัด ประชุมติดตาม เร่งรัดงานค้างช่างรังวัด ณ ห้องประชุมชั้นที่ 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
info_1
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง นางอารีวรรณ ร่างเล็ก นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ให้บริการประชาชนนั่งวีลแชร์ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการในสำนักงานฯ ตามโครงการ "Happy Lands แพ็คเกจความสุขมอบให้ประชาชน"
info_1
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ให้การต้อนรับน้องป็อบผู้เข้าประกวด ธิดากาชาดประจำปี 2562 พร้อมคณะ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ ร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย
info_1
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าอาวาสวัดบุญสัมพันธ์ และนายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าหารือนายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง กรณีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน วัดบุญสัมพันธ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ณ ห้องทำงานเจ้าพนักงานที่ดินฯ
info_1
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น.
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. นายเสวี จิระเสวี ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 8 เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง โดยมีนายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง นำตรวจ